nupuolęs

nupuolęs
nupúolęs, -usi adj. nusidėjęs: O niekad nė vienas nupuoliausias nebuvo apleistas Sut.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nupulti — nupùlti intr. 1. SD346, Q4, MP64, K nukristi, nulėkti: Obuolys krisdamas nupuolė ant būdos LTI24. Nuo stalo nupuolo Nmč. Nupuolė jis nuo viško J. Nupulti nuo arklio B. Žiūrėk, nenupulk tu nuo krėslo! Kš. Regi, tavo alavėlis nupuolė an žemės Azr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gilumas — 1 gilùmas sm. (2) → 1 gilus: 1. Nei prieiti, nei priplaukti – marelių gilùmas! Vrn. Gilumas vandenų buvo penkioleka mastų I. Kiek dangaus aukštumo, tiek marių gilumo Lnkv. Marios susijudino, ir atplaukė iš gilumo baisus smakas su šešioms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikėti — ištikėti, ìštiki, ėjo 1. intr. manyti ką esant iš tikrųjų, būti įsitikinusiam, tikram, neabejoti kuo: Bronislovas, neištikėdamas jo žodžiais, dar kalbino Žem. Dabar matau, kaip aš esmi nupuolęs, nės jau nė garbei mano n ištiki V.Kudir. Ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koja — 1 koja sf. (1) K; SD259, R 1. viena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus ar koks kitas padaras eina: Siuvėjas žingsniuoja, aukštai kilnodamas kojas P.Cvir. Kojom nebepainu, nebegaliu Skp. Vaikas viena koja basa nubėgo J.Jabl. Pasukus ratelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lapumas — lapùmas sm. (2), lãpumas (1) DP40,71,147,289,435 → 2 lapus: 1. Minkštybė kūno, lapybė, lapumas SD101. Suvaldyk kūno lapumą brš. Kuris … bevelija lapumuose ir gėriuose kūno … gyvent, toksai tikrai dūšią savą žudžia DP487. 2. Padarysiu galą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liuciperas — liucìperas sm. (2) žr. liuciferis 2: Nupuolęs … kaip liuciperas iž aukšto dangaus DP154 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuknabinti — nuknabìnti 1. tr. padaryti nuknebusį, nunarinti, nuleisti, nulenkti: Jis snaudė nuknabinęs galvą rš. Nešiau dalgę nuknabinęs rš. Žmogus nuknabinta nosimi juokavo rš. Pjūklelio dantys nuo vidurio nuknabinti vienoje pusėje į vieną šalį, antroje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupešti — nupèšti, nùpeša, nùpešė tr. 1. SD1116 nurauti (ppr. plaukus, plunksnas): Ana jam plaukus nùpešė J. Nės jis tuo plaukų nuo kiaušės nùpešė pluoštus K.Donel. Smakras nùpeštas, plaukai galvos išpešti DP145. Pliką nupešu R218. Kiekvienas mokąs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupuolėlis — nupuolėlis, ė smob. (1) NdŽ kas morališkai nupuolęs: Geriau mat jam būti nupuolėliu, niekšu, kad tik nepasirodytų bailum V.Kudir. Nupuolėlis nuog jos pagelbos prašydavo IM1856,58 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustumdyti — nustùmdyti tr. Š, NdŽ; M 1. stumdant pašalinti: Nupuolęs vieną į vieną pusę, kitą į kitą pusę numėtė, nustumdė Žem. Staldai kaip sudegė, i tus akminus norėjau nustùmdyti Kv. ║ stumdant į šalis nukasti, nuvalyti: Sniegą nustùmdė nuo kelio DŽ1.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”